Vergelijking kostprijs zzp’ers en loonkosten zorgmedewerkers

Toelichting op vergelijking kostprijs zzp’ers en loonkosten zorgmedewerkers

Nieuws
Anouk van den Broek start als adviseur bij Berenschot

Deel dit nieuwsartikel

Datum

26 september 2023

Leestijd

1 minuut

Dit voorjaar zette Berenschot in opdracht van I-ZO (Intermediair voor Zelfstandig Ondernemers) de loonkosten van zorgmedewerkers af tegen de kosten voor inhuur van zzp’ers. Enerzijds om zzp’ers inzicht te geven in wat voor hen een reële kostprijs is. Anderzijds om duidelijk te maken dat medewerkers in loondienst meer kosten dan enkel het cao-uurloon. De vergelijking is tevens bedoeld om werkgevers te ondersteunen in het afwegingsproces.

Complexe zorgvragen

Bij het maken van de vergelijking zijn drie persona’s als uitgangspunt genomen. We hebben doorgerekend welke kosten zorginstellingen maken, wanneer deze persona’s in dienst zijn en met welke kosten een zzp’er rekening zou moeten houden. Uit de vergelijking van de gekozen persona’s kan opgemaakt worden dat de kosten voor zzp’ers soms nauwelijks hoger liggen dan die voor personeel in loondienst.

In de praktijk zien we echter dat zzp’ers voornamelijk worden ingezet bij complexe zorgvragen. Dit betreft veelal zzp’ers met gespecialiseerde kennis en competenties. De tarieven van deze specialisten liggen over het algemeen hoger dan die van de persona's.

Extra kosten

Verder worden zorginstellingen bij de inhuur van zzp-ers geconfronteerd met extra kosten. Bijvoorbeeld in de vorm van een (niet verrekenbare) btw van 21%. Daarnaast maken instellingen vaak gebruik van bemiddelingsbureaus die hun kosten ook in rekening brengen. Vanuit oogpunt van risicobeheersing, fiscale kaders en regelgeving zetten zorginstellingen nauwelijks zzp’ers in zonder tussenkomst van dergelijke bureaus.

Door hogere tarieven van gespecialiseerde zzp’ers en additionele kosten voor btw en bemiddeling liggen de totale kosten voor inhuur van zzp’ers in veel gevallen dus hoger dan de vergelijking van de kostprijzen van de gekozen persona’s doet vermoeden.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief