Bastiaan Vinkenburg, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Bastiaan Vinkenburg

Verstand van zaken, gevoel voor cultuur.
Afbeelding - Bastiaan Vinkenburg

Over Bastiaan

De sector Kunst & Cultuur verdient meer kansen om artistieke, economische en maatschappelijke waarde te leveren. De coronacrisis maakt de behoefte aan en de betekenis van kunst & cultuur voor de samenleving eens te meer duidelijk. Kunst, zoals muziek, maakt mensen slimmer, verbindt culturen en overbrugt sociale verschillen.

Ik draag daar als adviseur en sectorleider Kunst & Cultuur graag aan bij. Ik wil de culturele en creatieve sector toekomstbestendig, zelfstandig en ondernemend perspectief bieden. Door de vele onderzoeken en adviesopdrachten die mijn collega’s en ik uitvoeren voor overheden en culturele instellingen, weten we goed hoe de sector functioneert. Mijn adviezen steunen op feiten en cijfers, maar gaan uit van gedeelde waarden en belangen. Zodoende kan ik bruggen bouwen tussen beleidsmakers en bestuurders.

Mijn advieservaring deel ik graag in masterclasses en werksessies. Ik treed regelmatig op als spreker of dagvoorzitter bij conferenties en debatten over de cultuursector. Ik ben verder actief als toezichthouder en bestuurslid voor podiumkunsteninstellingen in Amsterdam en mijn woonplaats Leiden.

Gerelateerde inzichten