Bram Brouwer, Managing director | Berenschot

Managing director

Bram Brouwer

Met enthousiasme, jarenlange advieservaring op het snijvlak van publiekprivaat geef ik u comfort in uw energietransitie of samenwerkingsopgave!
Afbeelding - Bram Brouwer

Over Bram

Als kind was ik in de schoolpauzes bezig met het creëren van teams om te kunnen voetballen. Het organiseren van de wedstrijd gaf me meer voldoening dan het uitblinken op het veld. Dit organisatietalent heb ik omgezet naar advies en ondersteuning bij ingewikkelde (samenwerkings)opgaven in de fysieke omgeving. Met veel plezier zet ik mijn overtuigingskracht, enthousiasme en kennis/kunde van ontwikkel- samenwerkingsprocessen tussen publieke en private partijen in om samen met u te scoren.

In adviestrajecten werk ik nauw met u als klant samen. Ik neem initiatief in het bedenken van nieuwe mogelijkheden, geef u comfort in het te doorlopen proces en neem stakeholders mee in onze uiteindelijke oplossing. Ik heb mij gespecialiseerd in ruimtelijke samenwerkings- en verandervraagstukken op het lokale en regionale niveau. Afgelopen jaren heb ik veel overheden, nutsbedrijven en energiebedrijven geadviseerd over nieuwe rollen in de maatschappij en de wijze waarop je van ambitiebepaling naar uitvoering komt.

Gerelateerde inzichten