Spanninga, Harro

 • Managing director
 • Organisatie adviseur met als specialisatie Informatie en ICT  in de publieke sector. Manager adviesgroep Informatiemanagement. Wij helpen ons klanten publieke waarde te creëren met behulp van ICT en informatie. Dit doen wij door hen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzen. En bij het inrichten van een doelmatige en doeltreffende IT- en informatiefunctie. Wij richten ons op het openbaar bestuur, zorg en onderwijs.

  Onze strategische ICT advisering richt zich o.a. op:

  • Digitalisering van de overheid
  • ICT- en informatiestrategiebepaling
  • Inrichting IT governance
  • Marktverkenningen  en haalbaarheidsonderzoeken
  • Big data oplossingen voor het publieke domein
  • Opstellen ICT (keten)business cases en bedrijfsplannen
  • Evaluatie van digitaliseringsbeleid, rekenkameronderzoek
  • Begeleiding van ICT aanbestedingen
  • Beleidsadvisering Informatieveiligheid
  • Inrichten ICT Regieorganisaties en outsourcing
  • Doorlichting van ICT projecten en programma’s
  • (Interbestuurlijke) ICT samenwerking

  Wij combineren gedegen kennis van standaarden en methodieken met specifieke sectorale kennis.  Daarmee creëren we passende en gedragen oplossingen  in vaak complexe politiek-bestuurlijke omgevingen.

 • Publieke waarde creëren met technologie, Strategisch ICT- en informatiebeleid in de Publieke Sector