Bereikmeter schuldhulpverlening | Berenschot

Dienst

Bereikmeter Schuldhulpverlening

Krijg inzicht in de mate waarin huishoudens met problematische schulden in uw gemeente bereikt en ondersteund worden.
Afbeelding - Bereikmeter Schuldhulpverlening

Gemeenten bieden inwoners met problematische schulden schuldhulpverlening; dit is een verplichting op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Uw gemeente bepaalt zelf hoe zij die schuldhulpverlening organiseert. Mensen met problematische schulden kunnen ook worden geholpen met schuldenbewind, toegekend door de Rechtbank. Daarnaast bieden in veel gemeenten vrijwilligersorganisaties mensen in problematische schuldsituaties ondersteuning. Tot slot kunnen inwoners met problematische schulden in het uiterste geval, als een minnelijk traject niet mogelijk is, terecht bij de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

Verstoken van schuldhulp

Hoewel inwoners met problematische schulden dus gebruik kunnen maken van allerlei vormen van ondersteuning, blijft een groot deel van hen buiten het zicht van welke vorm van schuldhulpverlening dan ook . Schaamte kan daarbij een rol spelen, net als wantrouwen of ‘instantievrees’ richting de overheid of hulpverlener. Of in uw gemeente alle mensen met schulden worden bereikt, hangt echter ook samen met keuzes rond beleid en uitvoering die uw gemeente maakt rondom de schuldhulpverlening die ze zelf biedt.

Evaluatie van beleid

De Bereikmeter schuldhulpverlening geeft via een overzichtelijk online dashboard inzicht in de mate waarin huishoudens met problematische schulden in uw gemeente bereikt en ondersteund worden met schuldhulpverlening. De Bereikmeter kan voor de gemeente als startpunt worden gebruikt om gemaakte eigen beleids- en uitvoeringskeuzes te evalueren.

Aanmelden of meer weten?

Meld direct aan, stel een vraag of bel ons direct.

Direct aanmelden Stuur een vraag
Wat we bieden

Zo werkt de Bereikmeter Schuldhulpverlening

CBS

Op basis van openbare data van het CBS over het aantal huishoudens met problematische schulden en het gebruik van de wettelijke schuldsanering krijgt u inzicht in de mate waarin uw gemeente huishoudens met problematische schulden via wettelijke schuldsanering ondersteunt.

Online dashboard

Zodra uw gemeente zich heeft ingeschreven voor de Bereikmeter, ontvangt u van ons de inloggegevens die toegang geven tot het online dashboard. Daarin staan de inzichten overzichtelijk weergegeven.

Ondersteuning

Tijdens een intakegesprek met een ervaren adviseur op het dossier schuldhulpverlening bepalen we samen met u welke data gebruikt kunnen worden om tot een volledig beeld te komen over het bereik van de schuldhulp onder de huishoudens met problematische schulden in uw gemeente. Ook bij het toevoegen van data kunt u telefonisch of via Teams de hulp inschakelen van een adviseur. In een eindgesprek lichten we de inzichten van de Bereikmeter toe en bespreken we de mogelijkheden voor het te voeren beleid om dit bereik te verbeteren.

Postcode Validatie Aanpak

Met onze Bereikmeter krijgt u ook toegang tot een deel van de data die het bureau Datafuture produceert op basis van de zogenaamde Postcode Preventie Aanpak. In deze aanpak worden demografische data van het CBS, commerciële lifestyle data, data van het RIVM en betaalgedrag van een factoringbureau met elkaar gecombineerd. Het resultaat daarvan zijn aantallen huishoudens per postcode met respectievelijk een laag, gemiddeld en hoog risico op problematische schulden. De Postcode Preventie Aanpak is geaccrediteerd door Berenschot.

Data toevoegen

Daarnaast kunt u aan de Bereikmeter eenvoudig zelf data toevoegen over het gebruik van de door uw gemeente georganiseerde schuldhulpverlening en het schuldenbewind. Hiermee krijgt u een volledig beeld van de mate waarin uw gemeente huishoudens met problematische schulden ondersteunt.

Investering

Dit zijn de kosten

Toegang tot de Bereikmeter schuldhulpverlening, ondersteuning bij het verzamelen van de juiste data en toelichting op de inzichten en mogelijkheden ten aanzien van het te voeren beleid vraagt een investering van € 495,-.