Bereikmeter schuldhulpverlening | Berenschot

Dienst

Bereikmeter Schuldhulpverlening

Hoe krijgt u inzicht in het bereiken van huishoudens met problematische schulden in uw gemeente? En wat betekent dit inzicht voor uw beleid?
Afbeelding - Bereikmeter Schuldhulpverlening

Gemeenten bieden inwoners met problematische schulden schuldhulpverlening; dit is een verplichting op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Uw gemeente bepaalt zelf hoe zij die schuldhulpverlening organiseert. Mensen met problematische schulden kunnen ook worden geholpen met schuldenbewind, toegekend door de Rechtbank. Daarnaast bieden in veel gemeenten vrijwilligersorganisaties mensen in problematische schuldsituaties ondersteuning. Tot slot kunnen inwoners met problematische schulden in het uiterste geval, als een minnelijk traject niet mogelijk is, terecht bij de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

Verstoken van schuldhulp

Hoewel inwoners met problematische schulden dus gebruik kunnen maken van allerlei vormen van ondersteuning, blijft een groot deel van hen buiten het zicht van welke vorm van schuldhulpverlening dan ook . Schaamte kan daarbij een rol spelen, net als wantrouwen of ‘instantievrees’ richting de overheid of hulpverlener. Of in uw gemeente alle mensen met schulden worden bereikt, hangt echter ook samen met keuzes rond beleid en uitvoering die uw gemeente maakt rondom de schuldhulpverlening die ze zelf biedt.

Evaluatie van beleid

Met onze Bereikmeter krijgt u allereerst inzicht in de mate waarin huishoudens met problematische schulden in uw gemeente worden bereikt en ondersteund met schuldhulpverlening. Aan de hand van dit inzicht en ons beeld van uw beleids- en uitvoeringskeuzes geven wij u in een sessie adviezen over maatregelen om het bereik van uw schuldhulpverlening te verhogen. Hiermee bent u in staat de schuldhulpverlening vroegtijdig gerichter aan te bieden. Daarmee worden verdere financiële problemen voorkomen, stress en psychische belasting die gepaard gaat met schulden verminderd en de financiële stabiliteit op de lange termijn bevorderd.

Aanmelden of meer weten?

Meld u direct aan of neem contact op met Bram Berkhout via en onderstaande telefoonnummer.

Direct aanmelden
Wat we bieden

Zo werkt de Bereikmeter Schuldhulpverlening

CBS en Postcode Validatie Aanpak

De bereikmeter maakt gebruik van openbare data van het CBS over het aantal huishoudens met problematische schulden en het gebruik van de wettelijke schuldsanering. Dit levert inzicht in de mate waarin uw gemeente huishoudens met problematische schulden via wettelijke schuldsanering ondersteunt.

U krijgt tevens toegang tot de data die het bureau Datafuture produceert op basis van de Postcode Preventie Aanpak. In deze aanpak worden demografische data van het CBS, commerciële lifestyle data, data van het RIVM en betaalgedrag van een factoringbureau met elkaar gecombineerd. Dit levert aantallen huishoudens per postcode met respectievelijk een laag, gemiddeld en hoog risico op problematische schulden. De Postcode Preventie Aanpak is geaccrediteerd door Berenschot.

 

Data toevoegen

De Bereikmeter verwerkt eenvoudig data van uw gemeente over het gebruik van de georganiseerde schuldhulpverlening en het schuldenbewind. Hiermee krijgt u een volledig beeld van de mate waarin uw gemeente huishoudens met problematische schulden ondersteunt.

Investering

Dit zijn de kosten

Toegang tot de Bereikmeter schuldhulpverlening, ondersteuning bij het verzamelen van de juiste data en toelichting op de inzichten en mogelijkheden ten aanzien van het te voeren beleid om het bereik te verhogen (inclusief rapportage), vraagt een investering van € 2.850,-.