Verbeek, Wouter

 • Consultant
 • Het verbinden van mensen met techniek, dat is wat mij drijft. Ik heb een technische achtergrond: ik studeerde Werktuigbouwkunde met als specialisatie Systeem- en Regeltechniek aan de TU Delft, maar daarnaast heb ik ook mijn economische blik verbreed tijdens mijn studie Econometrie aan de Erasmus Universiteit. Ik focus mij binnen Berenschot op vier vakgebieden: Industrie 4.0, onderhoud, procesoptimalisatie en operations research.

  Er zijn veel technologische ontwikkelingen die de industrie voorgoed dreigen te veranderen. Deze ontwikkelingen worden ook wel Industrie 4.0 of Smart Industry genoemd. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de productieprocessen steeds flexibeler worden (denk aan 3D printen of robotisering) en dat is ook wat de klant verwacht. Ik help u graag met het flexibeler maken van uw productieproces. En als u de klant niet bedient met flexibiliteit, doet uw concurrent dat wel!

  Steeds meer beslissingen worden genomen op basis van de data. Ook in de industrie zien we dat terug. Een goed voorbeeld daarvan is onderhoud: waar bedrijven vroeger vooral aan correctief en later tijdsgebaseerd preventief onderhoud deden, zijn nu onderhoudsbeslissingen op basis van statistische data en data afkomstig van sensoren (voorspellend onderhoud of predictive maintenance genoemd) gangbaar. Ik help bij het kiezen van de juiste onderhoudsstrategie en het implementeren hiervan.

  Verder help ik bedrijven hun primaire processen te verbeteren. Dat begint bij mij altijd met een gedegen kwalitatieve én kwantitatieve analyse. Voor de geavanceerdere kwantitatieve analyses, maak ik gebruik van (statistische) modellen. Hierbij houd ik graag Einsteins motto aan: "Als ik een uur zou hebben, zou ik 55 minuten besteden aan het definiëren van het probleem en 5 minuten aan het oplossen ervan."

  Het nemen van beslissingen (op basis van data) is vaak lastig, met name als de toekomst onzeker is. Een prachtig boek dat inzicht geeft in hoe je met onzekerheden zou moeten omgaan is het boek van Nassim Nicholas Taleb "The Black Swan". Het boek beschrijft dat wij ons vaak in de luren laten leggen door alleen rekening te houden met de reeds bekende onzekerheden en geen rekening te houden met voor ons onbekende onzekerheden ("the unknown unknowns"). Ik kan iedereen aanraden Taleb's boek eens te lezen.

 • Samen met u, met behulp van een gedegen kwantitatieve analyse, komen tot een buitengewone prestatie van uw bedrijf! aa