Irene van Eldik, Consultant | Berenschot

Consultant

Irene van Eldik

Als adviseur sociaal domein help ik klanten met diverse vraagstukken met betrekking tot de inrichting, de financiën en de uitvoering van het sociaal domein.
Afbeelding - Irene van Eldik

Over Irene

Het sociaal domein heeft te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van (nieuwe) doelgroepen, financiën en samenwerking. Als adviseur in het sociaal domein kan ik u helpen met deze uitdagingen, om samen tot een goede oplossing te komen. Mijn ervaring met deze uitdagingen bij verschillende gemeenten, ministeries en leerwerkbedrijven geven een groot scala aan voorbeelden. Zoals het creëren van een visie op (de uitvoering van) de Participatiewet, het onderzoeken van besparingspotenties in het brede sociaal domein, maar ook de ontwikkelingen van de Nieuwe Wet Inburgering, en wat dit voor u betekent.

Naast adviseur binnen het sociaal domein ben ik in de breedte actief als beleidsonderzoeker voor diverse opdrachten van ministeries. Vanuit mijn achtergrond als econoom houd ik me graag bezig met kwantitatieve vraagstukken, data-analyse en het verbinden van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 

Gerelateerde inzichten