Bianchi, Rutger

Senior consultantr.bianchi@berenschot.nl0610919357De energietransitie betekent een drastische verandering in onze samenleving. Gedreven door overlevingsdrang ruilen we het gevestigde fossiele systeem in voor een duurzaam systeem. Toch rennen we ondanks alle mogelijkheden die we hebben niet zo hard richting een CO2 vrije toekomst als we nodig achten. Ligt de oplossing hiervoor in de techniek ? of in ons gedrag ?Worden we dan toch niet door onze overlevingsdrang gedreven, maar heeft deze normatieve prikkel ook nog te concurreren met veel plattere prikkels zoals hedonistische en winst prikkels. Zelfs bij het introduceren van deze prikkels (subsidie/ saldering) gaan we nog niet massaal over op duurzame energie.Onze beslissingen zijn niet puur gedreven door rationaliteit aspecten als verwachte uitkomsten, persoonlijkheid en wat doet mijn vertrouwde buurman of vriend worden vaak sterk over het hoofd gezien.De uitdaging waar we voorstaan is zowel een technologische uitdaging als een culturele uitdaging. Ik wordt gedreven door beide aspecten van deze uitdaging, voor een duurzaam Nederland moet zowel de technologie als het individu verduurzamen.Energie innovatie door in analyses techniek en gedrag samen te brengen.