Poels, Wouter

Managing consultantw.poels@berenschot.nl0610660173Komende jaren neemt de druk op de Nederlandse zorgkosten fors toe. Centrale vraag blijft hoe wij de zorg het beste kunnen organiseren zodat deze betaalbaar blijft? Wat verwachten wij hierbij van zorgaanbieders en welke rol hebben inwoners en (lokale) overheden hierin? Het beantwoorden van deze vragen is complex maar ik denk er graag over mee.Mijn kracht ligt in het verbinden van strategie en praktijk. Vanuit een onderzoekende houding weet ik complexe vraagstukken snel te doorgronden en adviseer ik vanuit een brede blik. Hierbij kijk ik verder dan gebaande paden.Afgelopen jaren ben ik nauw betrokken geweest bij de opstart en doorontwikkeling van een nieuwe organisatie op het snijvlak van het sociaal domein, zorg en dienstverlening. Vanuit deze rol heb ik omvangrijke aanbestedingen en implementaties van toonaangevende opdrachten verzorgd. Ik ken het sociaal domein in de breedste zin en ben uitstekend in staat om de relatie te leggen tussen visie en praktijk. Ik herken en doorzie de belangen van verschillende stakeholders en weet hen te betrekken in mijn advies.Wilt u graag met mij van gedachten wisselen? Neemt u dan vooral contact op.Samen zoeken naar integrale mogelijkheden om de Nederlandse zorgkosten beheersbaar te houden.