Wouter Poels, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Wouter Poels

Samen zoeken naar slimme oplossingen om de gemeentelijke zorgkosten beheersbaar te houden.
Afbeelding - Wouter Poels

Over Wouter

De komende jaren neemt de druk op kosten binnen het sociaal domein fors toe. Centrale vraag blijft hoe wij de zorg het beste kunnen organiseren zodat deze betaalbaar blijft? Wat verwachten wij hierbij van zorgaanbieders en welke rol hebben inwoners en (lokale) overheden hierin? Het zijn complexe vragen waarover ik graag met u meedenk.

Mijn kracht ligt in het verbinden van strategie en praktijk. Vanuit een onderzoekende houding weet ik complexe vraagstukken snel te doorgronden en adviseer ik vanuit een brede blik. Hierbij kijk ik verder dan gebaande paden.

Afgelopen jaren heb ik een groot aantal organisaties geadviseerd over bekostigings- en inrichtingsvraagstukken binnen het sociaal domein. Hierbij zoek ik aansluiting bij de lokale visie en ambities, en vertaal deze naar mogelijkheden om het stelsel op korte en lange termijn betaalbaar te houden. Ik ken het sociaal domein in de breedste zin en ben uitstekend in staat om de relatie te leggen tussen visie en praktijk. Daarbij herken en doorzie ik de belangen van verschillende stakeholders en weet hen te betrekken in mijn advies.

Wilt u graag met mij van gedachten wisselen? Neemt u dan vooral contact op.

Gerelateerde inzichten