Regeldruk in het sociaal domein


De budgetten binnen het sociaal domein staan onder spanning. Vanuit verschillende invalshoeken kijken overheden en zorginstellingen dan ook voortdurend hoe ze zaken slimmer, efficiënter en vooral ook goedkoper kunnen inrichten. De regeldruk speelt hierbij een belangrijke rol, want dit kost tijd, geld en leidt tot veel frustratie. En ondanks alle ambities om de regeldruk te verminderen, ervaren burgers, professionals en zorgaanbieders de afgelopen jaren alleen een toename, zo blijkt uit de evaluatie van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Actieplan Ontregel de zorg

Valt het tij te keren? Met het actieplan (Ont)regel de Zorg doet het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met de sector, een ultieme poging om de regeldruk merkbaar te verminderen. De concrete acties binnen het sociaal domein richten zich hoofdzakelijk op het beperken van verantwoordingsmethodieken, het schrappen van regels en uniformiteit in het berichtenverkeer, gegevensuitwisseling en rapportages.

Regeldruk verminderen

Berenschot maakt zich al langer hard voor het zo veel mogelijk regelarm maken van het sociaal domein. Wij bieden overheden en zorgaanbieders ondersteuning bij het verminderen van regeldruk door:

Wij hebben voor zowel zorgaanbieders, gemeenten als de VNG en VWS onderzoek gedaan, advies uitgebracht en oplossingen geïmplementeerd rond deze thema’s.

Meer informatie?

Wilt u zelf aan de slag en bent u op zoek naar innovatieve methoden om onnodige regeldruk en bureaucratische rompslomp terug te dringen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.