Jacobine van Parijs, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Jacobine van Parijs

Ik help organisaties inzicht te krijgen in passende oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken binnen zowel het brede hr-domein als de verduurzaming van Nederland. Ik ben daarbij met veel plezier de bruggenbouwer tussen wat de markt wenst en wat Berenschot biedt.
Afbeelding - Jacobine van Parijs

Over Jacobine

Samen met klanten tot de meest effectieve en meest efficiënte invulling van vraagstukken komen, is mijn drijfveer. Met een achtergrond in adviesorganisaties en de focus op business development, heb ik in vele organisaties mogen meekijken en meedenken.

Binnen Berenschot richt ik mij op business development, met name gericht op brede HR vraagstukken en de verduurzaming van Nederland. Hierbij hou ik me continue bezig met het ophalen van wensen vanuit de markt om deze door te vertalen naar hoe Berenschot hierin kan voorzien, dan wel in kan ontwikkelen. Ook focus ik mij op het kenbaar maken in de markt van onze mogelijke aanpak en werkwijze.

Ik geniet van het contact met klanten, het sparren vanuit verschillende invalshoeken en samen tot de best passende oplossing komen.

Gerelateerde inzichten