Martin Heekelaar, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Martin Heekelaar

Ik help mijn klanten om complexe vraagstukken terug te brengen tot hun essentie en ondersteun hen bij lastige besluitvormingsprocessen.
Afbeelding - Martin Heekelaar

Over Martin

Ik werk sinds 2008 bij Berenschot als senior managing consultant. Ik adviseer verschillende partijen op zowel landelijk, regionaal en lokaal niveau. Mijn adviezen gaan over beleid, uitvoering en regionale samenwerking op het sociaal domein, meestal op bestuurs- of directieniveau. Ik beschik over ruime kennis en ervaring met de Participatiewet. Ik lichtte een groot aantal sociale diensten en sw-bedrijven door en adviseer verschillende regio’s over de onderlinge samenwerking.

Dit doe ik met enorme passie. Ik sta altijd klaar voor mijn klanten om te kijken hoe we vanuit een complexe situatie kunnen komen tot een overzichtelijk geheel om van daaruit - vaak met meerdere partijen - de juiste besluiten te nemen. 

Ik studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna werkte ik bij het Ministerie van Financiën en Divosa, de belangenvereniging van sociale diensten.

Gerelateerde inzichten