i-Benchmark Zorg


Informatisering en automatisering (I&A) vervult een steeds strategischer rol in de zorg en raakt meer verweven met het primaire proces van instellingen. Daarnaast staan privacy en informatieveiligheid steeds hoger op de agenda en volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Dit heeft grote gevolgen voor de I&A. De i-Benchmark Zorg laat u zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare zorginstellingen.

De i-Benchmark Zorg zoomt in op drie I&A-aspecten binnen uw organisatie. Hoe is de I&A georganiseerd? Wat zijn de kosten? En wat is de waarde van I&A? Door vergelijking van de uitkomsten met de I&A van andere zorginstellingen, krijgt u gedetailleerde vergelijkingsinformatie en inzicht in uw verbeterpotentieel. Hiermee kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw I&A.

Waarom deelnemen aan de i-benchmark Zorg?

  • Objectief inzicht in organisatie, kosten en waarde op het gebied van I&A.
  • Vergelijking met soortgelijke zorgorganisaties (referentiegroep VVT/GGZ/GHZ/ziekenhuizen), kwalitatief en kwantitatief.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.
  • Inzicht in verbeterpotentieel.
  • Onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering en investeringen.

Meld u nu aan!

Ga naar het inschrijfformulier en meld u aan voor de i-benchmark Zorg. Daarna kunt u online de vragenlijst invullen. Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op. De uitkomsten valideren wij met u in een persoonlijk gesprek. Vervolgens ontvangt u een beknopte individuele rapportage. Daarin laten wij zien waar uw organisatie afwijkt en zo ja, waarom. Verder organiseert Berenschot een afsluitende bijeenkomst voor benchmarkdeelnemers om elkaars I&A-organisatie en best practices te bespreken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren.

Eerst meer weten? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp of Dirk-Jan Schoneveld, 030-2916848 of ibenchmark@berenschot.nl.


Referenties

"Het is een leerzame benchmark: deels een bevestiging, deels ook aanleiding om nog eens naar de opbouw van onze kosten te kijken." - Jeroen Vooijs (business controller bij Ons Tweede Huis)

"Het kost even tijd om alles goed uit te zoeken en de vragenlijst in te vullen, maar daarna heb je een helder beeld over waar je staat. Interessant om met soortgelijke organisaties de problemen te bespreken waar blijkbaar iedereen mee worstelt." - Noortje van Stralen (informatiemanager bij Wilgaerden)