Benchmarking


Benchmarking: verbeteren door te vergelijken

Achterhalen hoe uw organisatie zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties en hoe u uw prestaties kunt verbeteren. Dat kan aan de hand van een benchmarkonderzoek: op basis van valide vergelijkingen leren hoe andere organisaties binnen en buiten uw sector werken. Het verklaren van afwijkingen is daarbij essentieel en voorwaarde voor een afgewogen oordeel. Opdat u kunt beschikken over de gewenste stuur- en/of verantwoordingsinformatie.

Appels met appels vergelijken

Al sinds 2001 ontwikkelt Berenschot benchmarks en voert deze uit in nauwe samenwerking met onze klanten. Inmiddels hebben wij bijna 2.500 organisaties in 40 sectoren geholpen bij de optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Ook voor uw organisatie kunnen wij een benchmarkonderzoek verzorgen om de gewenste stuur- (of verantwoordings)informatie te achterhalen. Dit is een zorgvuldig proces waarin we u zo veel mogelijk werk uit handen nemen. We vergelijken appels met appels, zorgen voor een betrouwbare en valide vergelijking en duiden de resultaten: waarom wijkt uw organisatie af en wat zijn uw (bij)stuurmogelijkheden?

Meer weten over benchmarking

Wilt u weten hoe uw organisatie zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties en hoe u uw prestaties kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij vertellen u graag meer over onze kennis en expertise op het gebied van benchmarking.

Adviseurs