Benchmark Care VVT-/GGZ-/GHZ-/RIBW-aanbieders

Gepubliceerd op 26 februari 2015

Hoe verhouden de overhead, het primair proces en de productiviteitin het primaire proces van uw organisatie zich tot die van andere vergelijkbare organisaties uit de langdurige zorg? Wat is genoeg en wat is teveel? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk te verbeteren.

Dat zijn de vragen die de Benchmark Care van Berenschot al meer dan een decennium lang beantwoordt. Wij hebben samen met bijna 450 zorgaanbieders Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd waaruit normen voor een verantwoorde omvang van de overhead kunnen worden bepaald. Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien. Wij nodigen u bij deze uit voor deelname aan de Benchmark Care 2016!

Wat levert deelname u op?

Alhoewel de focus ligt op overhead, brengt de benchmark ook uw primair proces, productiviteit in het primaire proces, kosten en opbrengsten, kostprijzen en financiële positie glashelder en gedetailleerd in kaart!

We vergelijken uw organisatie anoniem met zorgaanbieders met dezelfde zorgproducten (VVT/GHZ/GGZ/RIBW) en van vergelijkbare omvang. U krijgt een eigen rapportage en uw gegevens worden niet gedeeld met derden. We laten zien waar, maar ook waarom u afwijkt. Daarmee wordt het mogelijk om onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering.

Compleet, snel en voordelig

De vragenlijst volgt het NZi-rekeningschema. Invullen is daardoor eenvoudiger en kost ongeveer 1 à 1,5 dag. Bovendien maken wij slim gebruik van open data (denk aan DigiMV, CBS, Zorginstituut Nederland). De totale kosten worden gedragen door alle deelnemers. Voor € 2.950 (exclusief btw), neemt u deel aan de Benchmark Care. Omdat veel organisaties jaarlijks deelnemen, bieden we frequente deelnemers een abonnement met een korting van € 500 aan.

Planning

De Benchmark Care 2016 begint met een startbijeenkomst op maandag 18 april, van 12.30-15.30 uur (inclusief lunch) bij ons in Utrecht. Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvangt u de conceptvragenlijst. Deze bespreken we tijdens de bijeenkomst, zodat deze optimaal voldoet aan uw behoeften.

Na de bijeenkomst maken wij de vragenlijst definitief, waarna iedere deelnemer deze invult. Vervolgens bespreken we in een persoonlijk gesprek met u de conceptuitkomsten. De adviseurs van Berenschot lichten de conceptuitkomsten persoonlijk toe en gaan samen met u in gesprek over de betekenis ervan voor uw organisatie. Na validatie van de uitkomsten stellen wij voor u een individuele rapportage op. Deze rapportage ontvangt u begin september.

Tot slot organiseren wij een discussiebijeenkomst voor alle deelnemers, waarbij we ingaan op de uitkomsten in de context van de huidige ontwikkelingen inclusief enkele verdiepende workshops over actuele thema’s en best practices in de bedrijfsvoering. Deze discussiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 september.

Deelname

U kunt zich vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 8 april inschrijven via www.berenschot.nl/benchmarkcare of via het inschrijfformulier. Ook vindt u op de website meer informatie over dit onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marvin Hanekamp of Simon Heesbeen (030-2916848). Ook kunt u mailen naar benchmarkcare@berenschot.nl.

Wij kijken weer uit naar een boeiende benchmark!


Praktische informatie

Kosten

€ 2.950,- excl. 21% btw

Doegroep
Zorgaanbieders van VVT/GHZ/GGZ/RIBW

jongen kijkt over schutting mr

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de Benchmark Care 2016 via het inschrijfformulier.