Benchmark Care VVT-/GGZ-/GHZ-/RIBW-aanbieders

Gepubliceerd op 26 februari 2015

Hoe verhouden de overhead, het primair proces en de productiviteitin het primaire proces van uw organisatie zich tot die van andere vergelijkbare organisaties uit de langdurige zorg? Wat is genoeg en wat is teveel? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk te verbeteren.

Dat zijn de vragen die de Benchmark Care van Berenschot al meer dan een decennium lang beantwoordt. Wij hebben samen met bijna 450 zorgaanbieders Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd waaruit normen voor een verantwoorde omvang van de overhead kunnen worden bepaald. Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien. Wij nodigen u bij deze uit voor deelname aan de Benchmark Care 2016!

Wat levert deelname u op?

Alhoewel de focus ligt op overhead, brengt de benchmark ook uw primair proces, productiviteit in het primaire proces, kosten en opbrengsten, kostprijzen en financiële positie glashelder en gedetailleerd in kaart!

We vergelijken uw organisatie anoniem met zorgaanbieders met dezelfde zorgproducten (VVT/GHZ/GGZ/RIBW) en van vergelijkbare omvang. U krijgt een eigen rapportage en uw gegevens worden niet gedeeld met derden. We laten zien waar, maar ook waarom u afwijkt. Daarmee wordt het mogelijk om onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering.

Compleet, snel en voordelig

De vragenlijst volgt het NZi-rekeningschema. Invullen is daardoor eenvoudiger en kost ongeveer 1 à 1,5 dag. Bovendien maken wij slim gebruik van open data (denk aan DigiMV, CBS, Zorginstituut Nederland). De totale kosten worden gedragen door alle deelnemers. Voor € 2.950 (exclusief btw), neemt u deel aan de Benchmark Care. Omdat veel organisaties jaarlijks deelnemen, bieden we frequente deelnemers een abonnement met een korting van € 500 aan.

Planning

Wanneer u deelneemt aan de Benchmark Care, ontvangt u een persoonlijke toegangscode tot het Berenschot Benchmark Platform. Hier kunt u de online vragenlijst invullen en later ook uw resultaten raadplegen. Wij verwerken de door u ingevulde gegevens en stellen een eerste benchmarkvergelijking op. We bespreken deze uitkomsten met u in een persoonlijk gesprek. Doel van dit gesprek is validatie en duiding. Na validatie (even eventueel bijstellen) van de uitkomsten stellen wij voor u een individuele rapportage op.

De doorlooptijd kan 3-5 weken bedragen, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gegevens.

Deelname

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marvin Hanekamp of Simon Heesbeen (030-2916848). Ook kunt u mailen naar benchmarkcare@berenschot.nl.

Wij kijken uit naar een boeiende benchmark!


Praktische informatie

Kosten

€ 2.950,- excl. 21% btw

Doegroep
Zorgaanbieders van VVT/GHZ/GGZ/RIBW

jongen kijkt over schutting mr

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de Benchmark Care 2016 via het inschrijfformulier.