Benchmark Overhead ZBO's

Gepubliceerd op 15 augustus 2011

Hoe verhoudt de omvang van de overhead van 'uw' ZBO zich tot die van andere ZBO's?

Deze vraag staat centraal in de Benchmark Overhead ZBO's. Berenschot vergelijkt ZBO's onderling op de omvang van de overhead. Tevens vergelijken wij uw ZBO met andere publieke organisaties met een uitvoerend karakter (agentschappen en waterschappen). Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 1.500 organisaties binnen 25 sectoren. Naast een vergelijking tussen ZBO's onderling kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Wat levert het onderzoek u op?

De benchmarkresultaten geven u informatie over de omvang van de overhead in vergelijking met andere ZBO's en andere uitvoerende publieke organisaties. Tevens biedt het zicht op de salarislasten, de uitbestedingskosten en de zwakke/sterke plekken van de overhead.

De ervaring leert dat ZBO's de onderzoeksresultaten gebruiken bij bezuinigingen, beoordeling van formatie-uitbreiding en takendiscussies. De benchmark geeft niet het "finale oordeel", maar biedt wel objectieve vergelijkingsinformatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met MarvinHanekamp. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in


Zie ook