Benchmark Overhead Welzijn

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

In de welzijnssector zoeken subsidieverleners steeds vaker naar bezuinigingsmogelijkheden. Hoewel er al jaren sprake is van krappe financiering, kijken gemeenten hierbij kritisch naar de overhead van welzijnsorganisaties. De discussie hierover vindt vaak plaats op basis van beelden in plaats van feiten. Het is echter van groot belang om deze discussie onderbouwd te voeren.

De Benchmark Overhead Welzijnsorganisaties helpt u daarbij! Berenschot vergelijkt welzijnsorganisaties onderling op de omvang van de overhead. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 1.500 organisaties binnen 25 sectoren. Naast een vergelijking tussen welzijnsorganisaties onderling kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken. De Benchmark Overhead Welzijnsorganisaties beschikt over een kwaliteitskeurmerk van het Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Wat levert het onderzoek u op?

De benchmarkresultaten geven u informatie over de omvang van de overhead in vergelijking met andere welzijnsorganisaties. Tevens biedt het zicht op de salarislasten, de uitbestedingskosten en de zwakke/sterke plekken van de overhead.

De ervaring leert dat welzijnsorganisaties de onderzoeksresultaten gebruiken bij bezuinigingen, beoordeling van formatie-uitbreiding en takendiscussies. De benchmark geeft niet het "finale oordeel", maar biedt wel objectieve vergelijkingsinformatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met AlikeMouthaan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook

keurmerk_benchmarking