i-Benchmark Care


ICT vervult een steeds strategischer rol in de care en raakt meer verweven met het primaire proces van instellingen. Daarnaast staan privacy en informatieveiligheid steeds hoger op de agenda en volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Dit heeft grote gevolgen voor de informatisering en automatisering binnen uw organisatie. Weten waar u staat ten opzichte van vergelijkbare organisaties, kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren. Dat is precies de meerwaarde van de i-Benchmark van Berenschot.

De i-Benchmark zoomt in op drie aspecten van de ICT binnen uw organisatie. Ten eerste: hoe is de informatisering en automatisering (I&A) georganiseerd? Ten tweede: wat zijn de kosten en is dat veel of weinig in vergelijking met anderen? Tot slot: wat is de waarde van ICT binnen mijn  organisatie?

Onderbouwd en effectief

Om deze vragen te beantwoorden, vergelijken we uw organisatie in de i-Benchmark met een referentiegroep van soortgelijke organisaties (VVT/GGZ/GHZ). Zo krijgt u gedetailleerde vergelijkingsinformatie en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel. En kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw ICT.

Voordelen deelname i-Benchmark

  • Objectief inzicht in organisatie, kosten en waarde van uw ICT.
  • Vergelijking met soortgelijke organisaties in de care, kwalitatief en kwantitatief.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.
  • Inzicht in verbeterpotentieel.
  • Onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering en investeringen.

Onze werkwijze

Om te beginnen, vragen we u online de vragenlijst voor de i-Benchmark in te vullen. Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op. De uitkomsten valideren wij met u in een persoonlijk gesprek. Vervolgens ontvangt u een beknopte individuele rapportage. Daarin laten wij zien waar uw organisatie afwijkt en zo ja, waarom. Verder organiseert Berenschot een afsluitende bijeenkomst voor benchmarkdeelnemers om elkaars ICT-organisatie en best practices te bespreken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren.

Schrijf u nu in!

Bent u benieuwd hoe uw ICT zich verhoudt tot die van vergelijkbare organisaties? En op welke punten u uw ICT kunt optimaliseren? Meld u dan nu aan via het inschrijfformulier. De totale kosten voor deelname aan de i-Benchmark bedragen € 2.500 (exclusief btw). Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp of Dirk-Jan Schoneveld (030-2916848). Of mail naar ibenchmark@berenschot.nl. Wij helpen u graag.