Benchmark Gemeenten Wet Werk en Bijstand (WWB)

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Hoe verhoudt mijn bijstandsvolume zich tot het volume in andere gemeenten? Loop ik qua ontwikkeling voorop of blijf ik achter bij andere gemeenten? En hoe presteer ik op mijn inkomensdeel? Hoe ontwikkelt mijn werkdeel zich in de toekomst?

Berenschot geeft u antwoord op deze vragen in de Benchmark WWB. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 1.500 organisaties binnen 25 sectoren.

Wat levert het onderzoek u op?

De Benchmark WWB biedt u inzicht in het volume WWB, de in- en uitstroom WWB, de ontwikkeling van het inkomens- en het werkdeel, kengetallen voor incasso en verhaal en de omvang van het fictieve budget Werk in Inkomen binnen het gemeentefonds. Om tot deze inzichten te komen maken wij gebruik van onze gemeentelijk benchmarkdatabase, gegevens van de ministeries BZK en SZW en data van het CBS. Hierdoor is de tijd die u zelf in het onderzoek moet investeren beperkt.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Martin Heekelaar.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook