Blockchain: ontdekken, experimenteren en operationaliseren


Een van de meest recente technologische innovaties is blockchain, bekend van bitcoin. De tweede generatie van deze automatiseringstechnologie is toe te passen op legio organisatieprocessen in alle sectoren. Dé grote vraag is hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op het werken met blockchain om zodoende haar meerwaarde voor klanten en de samenleving te behouden.

Blockchain: de ultieme tool?

Hoewel blockchain nog in de kinderschoenen staat, kan het interessant zijn de kansen voor uw organisatie en sector te ontdekken, ermee te experimenteren en waar mogelijk te operationaliseren. Wellicht is blockchain de ultieme tool om uw dienstverlening te verbeteren en processen anders in te richten. Berenschot ondersteunt u in deze zoektocht, waarbij ondernemerschap centraal staat.

Vragen rond blockchain

Biedt blockchain meerwaarde voor uw organisatie? Die hoofdvraag beantwoorden tijdens de fases van ontdekken, experimenteren en operationaliseren. In iedere fase spelen andere vragen een rol.

Blockchain ontdekken

Ontdekken

 • Wat is blockchain?
 • Welke kansen biedt blockchain voor mijn organisatie?
 • Waarom kies ik voor blockchain in plaats van een andere automatiseringstechnologie?
 • Waar zit de toegevoegde waarde van blockchain voor mijn organisatie?

Experimenteren

 • In welk proces binnen mijn organisatie is blockchain van toegevoegde waarde?
 • Welke onderdelen van mijn organisatie zijn hierbij betrokken?
 • Welke invloed heeft blockchain op mijn organisatie?
 • Welke mensen heb ik hiervoor nodig?
 • Hoe ziet de businesscase eruit?
 • Hoe werken we samen toe naar een proof of concept?

Operationaliseren

 • Welke invloed heeft blockchain op de governance in mijn organisatie (organisatorisch, juridisch, technisch, HR)?
 • Hoe richt ik een blockchainaanbesteding in?
 • Hoe begeleid ik de technische implementatie?

Blockchain partnerschap

Voor deze gezamenlijke zoektocht gaat Berenschot een partnerschap aan met uw organisatie, met als uitgangspunt samen te leren en kennis op doen. De behoefte en het innovatiepotentieel in uw organisatie zijn leidend en daarmee bepalend voor de vorm van het leertraject. Uw organisatie heeft de regie en de opgedane kennis wordt in uw organisatie verankerd.

Meer weten over de impact van blockchain op uw organisatie en in hoeverre deze nieuwe technologie u in staat stelt de meerwaarde van uw organisatie te behouden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Wilt u meer lezen over blockchain? Bekijk dan;