Tags

Onderwijs en HR


In het onderwijs staat per definitie (een definitie is een beschrijving van iets) de mens centraal, of het nu gaat om de leerling, de student of de docent. De sector is volop in beweging en kent verschillende uitdagingen, zoals het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. De vraag waar veel onderwijsinstellingen voor staan, is hoe zij hun leerkrachten of docenten zodanig kunnen faciliteren en stimuleren dat organisatiedoelen worden gehaald en de inzetbaarheid van hun personeel wordt geborgd.

HR-beleid in het onderwijs gaat verder dan voortdurende ontwikkeling en professionalisering van de leerkracht of docent waarmee deze optimaal kan inspelen op talenten en leerbehoeften van de leerling of student. Strategisch HR-beleid kijkt vooruit en richt zich op het belang van een kwalitatief en kwantitatief evenwichtig personeelsbeleid om (toekomstige) uitdagingen het hoofd te bieden. Door HR-instrumenten integraal in te zetten en te investeren in zaken die ertoe doen, helpt u de organisatiedoelen te realiseren.

Berenschot ondersteunt u graag bij het integraal opzetten, implementeren en borgen van uw strategisch HR-beleid. Onze ervaring en kennis van de onderwijssector stelt ons in staat maatwerk te leveren bij het inrichten van uw HR-beleid en ‑instrumentarium, gericht op uw specifieke doel en doelgroep.