Onderwijsstrategie en organisatie


Goed onderwijs bieden betekent slim organiseren. En weloverwogen keuzes maken, de consequenties van deze keuzes overzien en samen met de eigen professionals concrete acties ondernemen. Talentontwikkeling is immers mensenwerk, en kan alleen floreren in een open, hoogwaardige, flexibele en moderne (onderwijs) organisatie. Een organisatie die bovendien verbonden is met maatschappelijke partners, overheden, collega-onderwijsinstellingen en de (regionale) economie.

Organisatie van onderwijs

Bent u momenteel bezig met de onderwijsstrategie, uw profilering in de regio of het opzetten van samenwerkingsarrangementen? Berenschot ondersteunt u graag bij dergelijke strategische en organisatorische vraagstukken. Om zo samen met u, uw medewerkers en partners uw organisatie- en beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.

  1. Positionering en profilering onderwijs. Wilt u weten hoe doelmatig en doeltreffend uw opleidingen zijn? Bent u benieuwd hoe uw instelling zich verhoudt tot collega-instellingen en of u voldoet aan de scholingsvraag van bedrijven in uw omgeving? Wij bieden verschillende analyses aan, zowel voor uw eigen instelling (portfolioanalyse) als extern voor de omgeving.
  2. Governance en onderwijsorganisatie-inrichting.
  3. Samenwerkingsarrangementen.
  4. Kwaliteitsverbetering in het onderwijs.
  5. Leven Lang Ontwikkelen.