Energie


Transitie naar duurzame energievoorziening

De energievoorziening maakt momenteel een transitie door naar duurzamere oplossingen. Dit brengt radicale veranderingen met zich mee, met zowel kansen als uitdagingen voor de betrokken partijen. De ontwikkeling naar een duurzamer systeem is een dynamisch proces en kent een aantal duidelijke nieuwe hoofdelementen. Te denken valt aan een groter aandeel van productie uit duurzame bronnen, toenemende elektrificatie, meer noodzaak voor flexibiliteit en een groeiende complexiteit van het energiesysteem. Maar ook een andere rol voor gas, hernieuwde aandacht voor CO2-neutrale oplossingen voor de warmtevoorziening en een grotere rol voor lokale besluitvorming en regionale optimalisatie.

Energietransitie: van studies naar doen

Berenschot werkt met organisaties in de energie, energiegebruikers en overheden om deze energietransitie vorm te geven. Zo geven we met scenarioanalyses inzicht in de gevolgen van keuzes ten aanzien van ons energiesysteem en dragen we actief bij aan het (door)ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën (RES). We opereren in het hart van de huidige energievoorziening. Zo weten we welke oplossingen het verschil maken. Onze aanpak is geënt op de meest actuele ontwikkelingen en gedegen praktijkkennis. Hierbij combineren we recente kennis van de energiemarkt en technologieën met een bewezen aanpak in een energiestrategie, beleid en veranderingsprocessen. Van studies naar doen.

Europese energietransitie

Ook op Europees niveau werken wij samen met verschillende partijen in de energiesector om de energietransitie te versnellen. Dit doen we aan de hand van onder andere systeemstudies, roadmaps en beleidsadvies voor Europese instellingen, overheden, Europese regio's en organisaties. Lees verder over onze dienstverlening in de Europese Unie.

Pijlers

Marktanalyse

Analyse van de energiemarkt

Inzicht in de ontwikkelingen op de (internationale) energiemarkten

Energiescenario's

Energiestrategie - energiescenario's

Het totale plaatje van energie en CO2 reductie in de tijd

Regionale energiestrategie

Regionale energietransitie

Het vormgeven van regionale energiestrategieën

Flexibiliteit en systeemintegratie

Flexibiliteit in de sector energie

Hoe spelen we in op grotere fluctuaties in het aanbod?

Verduurzaming gebouwde omgeving

Verduurzaming gebouwde omgeving

De grote uitdaging om deze te verduurzamen

Implementatie van de strategie

Energie - implementatie van energiestrategie

Operationele effectiviteit en innovatie via roadmaps, programma’s en projecten

Berenschot en de EU

De energietransitie heeft ook een internationaal of grensoverschrijdend component. Ons EU-team voorziet opdrachtgevers van strategisch Europees advies en trainingen en helpt hen met de evaluatie van Europees beleid op alle niveaus. Meer informatie? Bekijk onze dienstverlening >

Adviseurs