Bram Berkhout | Berenschot

Senior managing consultant

Bram Berkhout

Met kennis onderbouwd (beleids-)advies.
Afbeelding - Bram Berkhout

Over Bram

Ik ben expert in het opzetten en uitvoeren van beleidsonderzoek, in allerlei vormen. Expertise die ik in meer dan 28 jaar heb opgebouwd. Het is mijn diepste overtuiging dat alleen goed onderzoek beleid van overheden en bedrijven beter maakt.

In 2016 heb ik er bewust voor gekozen om mijn carrière in het beleidsonderzoek voort te zetten binnen Berenschot. Dit vanuit de overtuiging dat juist door Berenschot uitgevoerd beleidsonderzoek klanten meerwaarde biedt. Het is namelijk onze kracht dat we onderzoeksprojecten altijd zo weten te organiseren dat uitgebreide sectorkennis van onze adviseurs gekoppeld wordt aan gedegen kennis en gebruik van onderzoeksmethoden. Juist deze combinatie levert klanten in de praktijk synergie op.

Op alle beleidsterreinen waarop klanten Berenschot weten te vinden, doen zich vragen voor om met kennis beleid te versterken. Onderzoek komt dan ook vaak in beeld. Mijn werkveld binnen Berenschot is daarom breed, maar in de praktijk voer ik de meeste projecten uit op de thema’s sociaal domein, onderwijs en zorg.

Bent u verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van beleid en heeft u behoefte aan goed onderzoek vanuit een sterke praktijkbasis? Ik help u daar graag mee. Het is mijn passie.

Gerelateerde inzichten