Zorg & welzijn


De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Toch staat de sector van twee kanten onder druk. Aan de ene kant groeit de vraag, onder meer door hogere eisen, nieuwe behandel-mogelijkheden en vergrijzing. Aan de andere kant dwingen bezuinigingen tot kostenbesparing. De grote uitdaging is om meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven te realiseren met minder geld.

Adviseurs