Zorg en welzijn


Ontwikkeling in zorg en welzijn

De Nederlandse zorgsector staat voor steeds complexere vraagstukken, mede onder invloed van krappe financiële kaders, digitalisering en grotere eisen aan en transparantie over prestaties en kwaliteit. We leven niet langer in een eendimensionale wereld. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden tot alliantievorming en het ontstaan van adaptieve en continu veranderende zorgnetwerken. Juist nu is multidisciplinaire samenwerking nodig om tot innovatieve en passende oplossingen rondom zorg en welzijn te komen.

Bundeling zorgexpertise in de zorgsector

Het sectorteam Zorg & Welzijn van Berenschot weerspiegelt deze multidisciplinariteit. De ruim dertig adviseurs bundelen expertises op het terrein van kwaliteit van zorg, benchmarking, bedrijfsvoering, informatiemanagement, leiderschap, HR en strategie. Allemaal spreken wij de taal van de verschillende stakeholders in de zorgsector en snappen we de dynamiek, uitdagingen en cultuur die de zorg zo uniek maakt. We schakelen snel, zijn pragmatisch, brengen over- én inzicht en leveren resultaten waar u mee verder kunt. Om telkens weer de beste zorg voor alle Nederlanders te realiseren.

Beleid én uitvoering van zorg en welzijn

Een ander onderscheidend kenmerk is dat wij zowel betrokken zijn bij de voorbereiding en evaluatie van beleid op landelijk niveau (ministerie VWS, uitvoeringsorganisaties/agentschappen en branchepartijen) als bij de realisatie van de vernieuwing in het veld, bij organisaties voor zorg & dienstverlening op regionaal en lokaal niveau. We zijn trots op de mooie resultaten die wij voor onze opdrachtgevers hebben mogen realiseren en zijn ook u graag van dienst!

Adviseurs