Luddo Oh, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Luddo Oh

Meer dan 25 jaar advieservaring in het begeleiden van organisaties op het snijvlak van financieel management en strategie.
Afbeelding - Luddo Oh

Over Luddo

Mijn expertise ligt op het gebied van de koppeling tussen strategie en finance. Onderwerpen waar ik organisaties bij help zijn strategieformulering, benchmarks, reorganisaties, overheaddoorlichtingen, kostenreducties, fusie & overnames en cost management. Ik adviseer klanten in de industrie, utility en financiële en zakelijke dienstverlening.

Ik begeleid organisaties bij het maken van strategische keuzes op basis van feiten en een visie op de toekomst.  

Bij grote veranderingen is de vuistregel voor het management vroegtijdig en grondig te anticiperen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen de juiste diepgang en het juiste tempo te hebben. Maatregelen kunnen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot het structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of het niet langer bedienen van bepaalde klanten.

Punt is dat directies kostenbesparingsprogramma's vaak eenzijdig benaderen en daarbij de markt en de koppeling met de strategie vergeten. Snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Dus dient het management niet alleen te kijken naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen, strategie en vooral naar de markt.

Gerelateerde inzichten