Wouter Metzlar, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Wouter Metzlar

Ik adviseer overheden en (semipublieke) bedrijven in de mobiliteitssector over beleid, strategie, governance en organisatie.
Afbeelding - Wouter Metzlar

Over Wouter

De mobiliteitssector verandert snel. Ik help mijn klanten goed met die verandering om te gaan. Daarbij koppel ik mijn inhoudelijke kennis van mobiliteit en mijn inzicht in de werking van de sector aan inzichten uit de bestuurs- en organisatiekunde. Zo kan ik mijn klanten praktische adviezen geven, die uitstekend zijn toegespitst op de context en het werkveld waarin zij opereren. Ik doe dat onder andere op het gebied van verkeersveiligheid, openbaar vervoer, spoor, smart mobility en grote infrastructurele projecten.

Het is mijn overtuiging dat in de continu veranderende context van de mobiliteitssector een puur projectmatige, lineaire aanpak van een adviestraject niet volstaat. Mijn werkwijze is daarom flexibel en pragmatisch: als de omstandigheden veranderen, verandert de aanpak mee. Ik borg daarbij altijd een vlekkeloze uitvoering van het adviestraject qua proces en de hoge kwaliteit van het advies dat we opleveren. Die zijn niet flexibel!

Gerelateerde inzichten