Metzlar, Wouter

  • Senior consultant
  • Ik ben als senior consultant actief op het gebied van beleid en governance van de fysieke omgeving. Ik ben een resultaatgerichte adviseur met aandacht voor zowel de inhoud als het proces. Doordat ik bij verschillende overheden heb gewerkt ken ik de publieke sector goed en heb ik gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

    Ik adviseer bedrijven en overheden in de fysieke omgeving op het gebied van strategie, governance en stakeholdermanagement. Ik richt mij met name op de mobiliteitssector.

    In de opdrachten die ik uitvoer onderscheid ik me met een oplossingsgerichte insteek en mijn vermogen om verschillende disciplines (zoals techniek, bedrijfseconomie, recht en bestuur) snel te doorgronden en aan elkaar te verbinden.

  • Scherpe analyses en adviezen, met aandacht voor de politiek-bestuurlijke context