Operational Excellence


Tegenwoordig is operationalexcellence een van de belangrijkste managementthema's voor zowel profit- als non-profitorganisaties. Operationalexcellence heeft dan ook als doel het maximaliseren van de operationele winst; dit betekent enerzijds de kosten zo laag mogelijk krijgen, maar anderzijds ook zo veel mogelijk waarde toevoegen en meerwaarde bieden voor de klant, zodat de opbrengsten worden verhoogd.

Binnen operationalexcellence staat de klant centraal. Dit komt derhalve neer op ‘het optimaliseren en realiseren van een excellente bedrijfsvoering dat steeds weer in staat is efficiënt en doelmatig producten en diensten te maken en leveren waar klanten om vragen'. Operationalexcellence heeft daarom ook te maken met kwaliteit, snelheid, leverbetrouwbaarheid en innovatie. Hierbij merken we op dat voor non-profitorganisaties de doelstelling ‘maximaliseren van de operationele winst' niet zo evident is, hoewel doelmatigheid en doeltreffendheid ook in deze sector belangrijke thema's zijn: meer doen met minder mensen en middelen!

 • Klanten eisen steeds meer: sneller en goedkoper
 • Er is steeds meer druk op betrouwbaarheid en flexibiliteit
 • Winstgevendheid blijft achter bij omzetgroei
 • Gerealiseerde verbeteringen vasthouden is moeizaam
 • Vakmensen zijn moeilijk te vinden en te binden
 • Het management blijft druk met operationele werkzaamheden

Herkent u één of meer van deze uitdagingen? Dan is operationalexcellence wat voor u! De aanpak omvat het analyseren, benchmarken en verbeteren van alle operationele activiteiten in de keten. Berenschot helpt u daarbij. Wij geven u een objectief advies over het verbeterpotentieel en een opzet voor een operationalexcellence-managementagenda: een projectkalender met prioriteiten. Dit in nauwe samenwerking met uw managers en medewerkers, zodat verandering ook beklijft.

Wat levert u dat op?

 • Lagere operationele kosten
 • Hogere toegevoegde waarde
 • Lagere voorraden en hogere productiviteit
 • Kortere doorlooptijden, hogere leverbetrouwbaarheid en de mogelijkheid flexibeler in te spelen op klanteisen en -wensen
 • Meer geld verdienen: meer doen met minder middelen!