Vermindering regeldruk

Gepubliceerd op 23 februari 2012

Het verminderen van de regeldruk staat hoog op uw agenda. U wilt onnodige regels schrappen of vereenvoudigen en de (elektronische) dienstverlening verbeteren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor ondernemerschap, verbetert het serviceniveau richting burgers en bedrijven en kunt u de efficiency van de eigen organisatie verhogen.

Berenschot ondersteunt organisaties in het (semi) publieke domein veelvuldig met het uitvoeren van onderzoeken naar de regeldruk (ex-ante en ex-post metingen). Deze metingen voeren we uit met het Standaard Kosten Model. Dit door het rijk ontwikkelde model wordt door publieke organisaties breed toegepast om de regeldruk te berekenen.

Daarnaast ondersteunt Berenschot organisaties met innovatieve methoden om te komen tot minder regeldruk. In onze aanpak richten wij ons op de keten. Het gezichtspunt van de burger en het bedrijf staan hierbij centraal. Vanuit de ketenaanpak brengen we in kaart waar het slimmer, beter en minder kan.